1. Hoger rendement van websitebezoekers

Er zijn diverse online marketingkanalen die je kunt inzetten om bezoekers naar je website te laten komen. Zo kan je inzetten op Search Engine Optimization (SEA), Search Engine Optimization (SEO), Social Media Advertising, Display Advertising, Branded Content en ga zo maar door. Je doelgroep enthousiasmeren voor je product of dienst en ze verleiden om de website te bezoeken is stap 1. De customer journey gaat uiteraard verder dan dat.

Eenmaal op de website wil je dat deze bezoekers overgaan tot een bepaalde actie. Hierbij kan je denken aan het kopen van een product, het aanvragen van een demo, het invullen van een contactformulier, etc. De inzet van online marketingkanalen kost tijd en geld. Het is dan ook van groot belang dat deze investering gaat renderen. Om bezoekers om te zetten in leads of klanten dient de website optimaal te zijn ingericht. Dit houdt in dat bezoekers gemakkelijk moeten kunnen vinden waar zij naar opzoek zijn. Zo is het op een overzichtspagina met diverse producten erg fijn om te kunnen filteren en hebben we op een product detail pagina vaak meer behoefte aan productspecificaties, reviews en levertijden. Er bestaat echter geen vuistregel die ervoor zorgt dat ieder product goed gevonden wordt en ook nog eens gemakkelijk gekocht kan worden.

Daar komt Conversie Optimalisatie in het spel. Binnen deze experimentele werkwijze test je bepaalde aanpassingen op webpagina’s. Op deze manier kom je er stapsgewijs achter waar je doelgroep behoefte aan heeft. Kunnen zij het gewenste product gemakkelijk vinden? Verloopt het afrekenproces soepel? Wanneer je meer leert over de gebruikerservaring en hier de juiste aanpassingen voor doorvoert zal je daarom zien dat het rendement van het verkeer op je website omhoog zal gaan. Op deze manier werk je naar de meest optimale inzet van het marketingbudget.

2. Hogere Return On Investment (ROI) van het marketingbudget

De experimentele werkwijze waarbij je op basis van bijvoorbeeld A/B testen de website optimaliseert is net zo bruikbaar voor je online marketingcampagnes. Zo kan je binnen een campagne op bijvoorbeeld Facebook ook gaan testen met een nieuwe tactiek (B) versus de huidige tactiek (A). Op basis van de gestelde KPI’s kan je vervolgens in de data terugzien welke tactiek beter werkt. Op basis van deze inzichten kom je stapsgewijs tot de optimale campagne. In dit artikel lees je meer over hoe je CRO kan toepassen voor social media.

a/b testing

3. Meer kennis over je doelgroep

Menig wetenschappelijk onderzoeker zal dromen van de steekproefgroottes die je als online marketeer tot je beschikking kan hebben. Zo heb je met een klein mediabudget al snel honderden gebruikers in variant A (controle) en B (test). Door continue te experimenteren leer je steeds meer over de doelgroep en kan je inspelen op veranderingen in gebruikersgedrag. Wat waardeert de doelgroep aan je homepage en wat heeft juist verbetering nodig? Hoe maak je het vinden van het juiste product zo gebruiksvriendelijk mogelijk? Rekenen klanten graag direct af of zie je een enorme stijging in het conversie percentage als je After Pay zou aanbieden? Allemaal vragen die je kan beantwoorden door ermee te gaan testen. Je experimenteert immers met échte gebruikers, super relevante gebruikers omdat zij reeds een bepaalde mate van interesse hebben getoond in jouw aanbod.

Op deze manier kan je ook gemakkelijk innovaties of nieuwe kennis testen waar je bijvoorbeeld over leest in artikelen of onderzoeken. Om dit in kaart te brengen zijn er veel handige tools beschikbaar. In deze conversie optimalisatie toolkit vind je de tools voor het analyseren van bezoekers, de opzet en monitoring van je experimenten en het opslaan van deze kennis. Je wilt immers weten wat wel en wat juist niet werkt op jouw website voor vervolgexperimenten.

4. Keuzes op basis van meetbare resultaten

Het grootste voordeel van Conversie Optimalisatie is misschien wel dat je alle ideeën kunt valideren. Waar je nu mogelijk nog wel eens uitgaat van onderbuikgevoel kan je op deze manier het effect van wijzigingen echt kwantificeren. Op deze manier breng je namelijk in kaart je of het idee een positief of negatief effect heeft gehad. De uitkomsten van een experiment kunnen je zo bijvoorbeeld helpen bij het versterken van je standpunten als je nieuwe ideeën aan de stakeholders presenteert. In dit artikel lees je meer over het meetbaar maken van je website.

5. Risicominimalisatie

Een ander voordeel van Conversie Optimalisatie is het minimaliseren van risico’s. Doordat je inzichtelijk maakt wat de effecten zijn van de wijzigingen op je website kan je snel ingrijpen als het experiment een negatief effect blijkt te hebben. Op deze manier minimaliseer je de risico’s die wijzigingen op je website met zich mee brengen. Stel bijvoorbeeld dat een experiment je omzet met 10% laat dalen. Dat is iets wat je snel wilt weten. Door KPI’s meetbaar te maken heb je meer controle gedurende een experiment en kan je direct schakelen als dat nodig blijkt.

6. Kostenefficiënt

Zoals hierboven beschreven staat, ga je ideeën eerst valideren in plaats van zomaar laten ontwikkelen. Het testen van een wijziging doe je dus nog voordat iets definitief “hard coded” gebouwd moet worden door een developer. Het belangrijke voordeel hiervan is dat wanneer een experiment geen of zelfs een negatief effect blijkt te hebben, je geen onnodig developmentwerk hebt laten uitvoeren. Je doet dus eigenlijk een pre-test met een laagje over de huidige code van de website. Werkt het niet, dan ga je door met een ander experiment of test je een andere uitvoering van je idee. Op deze manier hoef je dus niet onnodig pagina’s volledig opnieuw te laten developen, om er later achter te komen dat de wijziging niet gunstig uitpakt. Op basis van winnende experimenten kan je zo efficiënt mogelijk omgaan met de vaak schaarse development-uren.