ODIV is Jouw Online Divisie. Wij voelen aan als een team van collega’s, om jou naar grote online hoogtes te brengen. Om je op alle momenten goed te kunnen helpen hebben we hiervoor in sommige gevallen informatie van je nodig. We vinden het daarbij belangrijk dat je weet dat wij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Daarom leggen we in dit privacy statement uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

1. Wie zijn wij?

Wij zijn Online Divisie B.V., online marketing bureau in Utrecht gevestigd aan de Nijverheidsweg 16A, 3534AM te Utrecht. Wij doen social media marketing, search marketing, website bouw en optimalisatie en marketing strategie voor onze klanten. ODIV is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy statement.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

2.1 Algemeen

Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

2.1.1 Onze communicatie met jou

Als je ons een e-mail stuurt of met ons chat via social media of online, leggen wij
deze communicatie vast. Als je ons belt, leggen we de strekking van de gesprekken vast in ons CRM.

2.1.2 Informatie die we verzamelen als je onze website bezoekt

Als je onze websites bezoekt of een van onze apps gebruikt, kunnen we jouw IP-adres, type browser, besturingssysteem, doorverwijzende website, surfgedrag en appgebruik vastleggen. We kunnen een automatische melding krijgen als je een nieuwsbrief opent of in zo’n nieuwsbrief op een koppeling klikt.
Met jouw toestemming kunnen we ook jouw locatiegegevens ontvangen.
Je kunt er ook mee instemmen ons toegang te verlenen tot bepaalde gegevens die zijn opgeslagen op jouw mobiele telefoon. Zie hieronder (cookies) voor meer informatie.

2.1.3 Informatie met betrekking tot social media

Afhankelijk van jouw instellingen voor social netwerken kunnen wij informatie
ontvangen van de provider van jouw social netwerk. Meer
informatie over de persoonsgegevens die wij van de provider van jouw social
netwerk ontvangen en over het wijzigen van jouw instellingen vind je op de
website en in het privacybeleid van de provider van het social netwerk.

2.1.4 Informatie die je met ons deelt

Je kunt ervoor kiezen om informatie met ons te delen, bijvoorbeeld als je op ons
reageert op Facebook, een klantenonderzoek invult of je inschrijft voor een
prijsvraag.

2.1.5 Sollicitatieprocedure

Informatie die je met ons deelt met betrekking tot een sollicitatieprocedure bij
ODIV.

2.2 Gevoelige gegevens

Bepaalde categorieën persoonlijke informatie die wij verzamelen en gebruiken,
kunnen op grond van Algemene Verordening Gegevensbescherming of de
Nederlandse privacywetgeving worden beschouwd als “gevoelige
persoonsgegevens”. Wij kunnen verplicht zijn om deze gegevens te verzamelen,
te gebruiken en met derden te delen voor de doeleinden die in dit privacy
statement zijn beschreven.

2.3 Cookies en vergelijkbare technologieën

Als je onze website bezoekt, verzamelen wij informatie via
cookies en vergelijkbare technologieën. Je kunt in het cookiedashboard zelf
aangeven welke cookies geplaatst mogen worden door Online Divisie B.V.. Als je jouw
cookievoorkeuren wilt aanpassen dan kan je het cookiedashboard altijd via onze
cookieverklaring pagina bereiken om aanpassingen te verrichten.

2.3.1 Google Analytics

Via Google Analytics worden op Odiv.nl geanonimiseerd gegevens over het
surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website
gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te
nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben
we de volgende maatregelen getroffen:

  • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
  • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
  • Mocht je toch niet willen dat je geanonimiseerde gegevens naar Analytics worden verzonden dan kan je gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

2.4 Specifieke evenementen of diensten

Voor specifieke diensten of evenementen kunnen wij andere soorten
gegevens verzamelen en die gebruiken voor andere doeleinden dan in dit privacy
statement is beschreven. Wij informeren je hierover als je je registreert voor een
dienst of een evenement.

3. Hoe verzamelen wij jouw gegevens?

We verzamelen jouw gegevens wanneer je onze website bezoekt en wanneer je je inschrijft voor een evenement of dienst van ons. We verzamelen alleen gegevens op basis van de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemde grondslagen.

4. Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

4.1 Om onze diensten te leveren

Om jouw inschrijving voor een evenement of dienst te kunnen verwerken, moeten wij de meeste hierboven beschreven informatie verwerken. We hebben bijvoorbeeld jouw contactgegevens nodig.

4.2 Om met je te communiceren

We gebruiken jouw contactgegevens om met je te communiceren en vragen te beantwoorden.

4.3 Voor statistisch onderzoek

We gebruiken automatische hulpmiddelen om statistisch onderzoek uit te voeren naar algemene trends in het gebruik van onze diensten, website en social media en naar het gedrag en de voorkeuren van onze klanten en gebruikers.

Voor het uitvoeren van ons onderzoek kunnen we de verschillende soorten gegevens samenvoegen en analyseren, zoals hierboven is beschreven. We gebruiken alleen geaggregeerde gegevens en gebruiken geen namen, e- mailadressen of andere rechtstreeks identificerende informatie. We kunnen dergelijke geaggregeerde gegevens ook combineren met informatie die we van openbare bronnen (zoals het CBS). Wij zullen zonder jouw toestemming geen gevoelige gegevens voor dit statistische onderzoek gebruiken. Door statistisch onderzoek kunnen wij betere diensten, producten en voorzieningen ontwikkelen en het ontwerp en de inhoud van onze website verbeteren.

4.4 Om e-mails naar je te versturen

We kunnen jouw persoonlijke informatie gebruiken om je nieuwsbrieven, aanbiedingen of online marketing tips te sturen.

4.5 Voor social media berichten

We kunnen deelnemen in Facebook’s Custom Audience-programma of andere soortgelijke social media programma’s, waarmee we je gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen als je Facebook of andere social media bezoekt. We kunnen bijvoorbeeld jouw e-mailadres of een andere identificatie met Facebook delen om Facebook te laten nagaan of je een Facebook-account hebt. Je kunt je uitschrijven bij onze Custom Audience van Facebook (of vergelijkbare programma’s) door een e-mail te sturen vanaf het e-mailadres dat je wilt afmelden aan jouw@odiv.com. Voor meer informatie over aangepaste doelgroepbenadering kun je de website van de provider van jouw social netwerk bezoeken.

4.6 Sollicitatieprocedure

Als je solliciteert naar een baan of stage bij Online Divisie B.V. vragen we je enkele
gegevens te delen die relevant zijn voor de sollicitatieprocedure. Deze informatie
zal na 12 maanden na afronding van jouw sollicitatieprocedure verwijderd
worden.

5. Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden
die in dit privacy statement beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te
voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.

6. Vrijgeven of delen van gegevens met derden

Voor het leveren van onze diensten maken we gebruik van derden, zoals IT-
leveranciers, sociaalnetwerkproviders en software leverancies. Met sommigen van deze derden wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten, maar met de grote Amerikaanse leveranciers zoals Facebook valt geen verwerkersovereenkomst te sluiten.

7. Beveiliging en bewaring

Online Divisie B.V. neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

8. Jouw rechten

Wil je een beroep doen op elk ander recht dat je volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt (zoals het verwijderen van je gegevens) dan kun je hiervoor schriftelijk een verzoek indienen via privacy@odiv.nl of Online Divisie B.V.., t.a.v. Privacy Manager, Nijverheidsweg 16A , 3534AM Utrecht, Nederland. Om zeker te zijn dat alleen jijzelf toegang krijgt tot jouw gegevens vragen we je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Je BSN nummer hoeft niet leesbaar te zijn op deze kopie. Je kunt het BSN nummer of zelf doorstrepen of je kunt een veilige kopie maken met de app KopieID van het Ministerie van Economische Zaken.

Je kunt ook via privacy@odiv.nl contact met ons opnemen als je vragen,
opmerkingen of klachten hebt over dit privacy statement.

9. Hoe wordt dit privacy statement bijgehouden

Dit privacy statement wordt voortdurend herzien. Wij informeren je over wijzigingen door het nieuwe statement te publiceren op odiv.nl, waarna het direct in werking treedt. Dit privacy statement is op 8 april 2021 gepubliceerd.

Privacy statement ODIV