Opdrachtgever: ASUS

ASUS Zenbooks

Middels de ‘Back to School’ campagne heeft ASUS de nieuwe serie Notebooks onder de aandacht van scholieren en studenten proberen te brengen. Hiervoor waren enkele mooie video’s gemaakt om zo de kwaliteit en opties van de nieuwe notebooks te tonen. Na een grondige doelgroep afbakening is er een YouTube campagne opgezet om de video onder de aandacht van de doelgroep te krijgen.

Doelstelling

  • De nieuwe Notebooks onder de aandacht brengen bij studenten
  • Het overwegen van de aanschaf van een nieuwe laptop bevorderen.

Resultaten

  • 844.700 impressies gegenereerd
  • Meer dan 357.000 video views gerealiseerd
  • Sterke bijdrage aan traffic naar de website (CTR was 0,33% met ruim 2800 klikken)
  • Zeer sterke betrokkenheid bij de video (45% van de video vertoningen resulteerde in het volledig bekijken van de video).

Aanpak

Voor de opzet van de campagne is de doelgroep relevant gemaakt door concrete targeting en afbakening. Daarnaast is gekozen voor een korte promotie periode met hoge mediadruk. Gedurende de campagne is er met een duidelijk boodschap en visueel aantrekkelijke & informatieve content gecommuniceerd. Bij YouTube is de video het belangrijkst. Er is dan ook is gekozen om video specifiek te produceren voor deze campagne.

"Ik wilde voor het eerst een YouTube campagne draaien en ODIV was voor mij de perfecte partner. Zij hebben mij totaal ontzorgd en tegelijkertijd goed op de hoogte gehouden van de prestaties. Het proces van het opzetten van de campagne, het maken van de pre-roll, tot aan de eindrapportage ging vloeiend. Uiteindelijk heeft dit gezorgd voor een resultaat boven mijn verwachtingen en de benchmarks."

Farley Cicilia, Digital Marketing Specialist