Opdrachtgever: KNVB/NOC*NSF

Talentenwerving

Veel sportclubs in Nederland lijden aan een chronisch tekort aan jonge vrijwilligers en bestuursleden. In samenwerking met Creative Beards die de video animaties (onderstaand) verzorgden, is middels een hyper lokale social media campagne getracht geïnteresseerden voor deze functies te rekruteren.

Doelstelling

  • Onder de aandacht brengen van de noodzaak
  • Extra vrijwilligers voor de sportclubs
  • Nieuwe, jonge bestuursleden voor de sportclubs

Resultaten

  • Groot bereik en awareness in de buurt van de clubs
  • Hoge betrokkenheid van de doelgroep
  • Concrete aanmeldingen voor diverse posities bij alle deelnemende sportclubs

Aanpak

Er is gekozen voor hyperlokale targeting rondom de clubs. Zo bereikte de campagne alleen mensen die in de directe omgeving van de clubs woonachtig zijn. Daarnaast werden matched audiences gebruikt om zo waste van het budget te beperken. Op deze manier konden mensen die of in de buurt waren of lid zijn van de club bereikt worden. Doordat de clubs zelf actief waren middels posters (Creative Beards) in de kantines en clubhuizen werden de leden zowel offline als online bereikt.

"Er is zo veel meer mogelijk met social media! Zelfs met een klein budget kun je al een groot en relevant publiek bereiken. Deze campagne kan zeer veel clubs helpen."

Suze Thomma - Projectleider KNVB