Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Hyperlokale campagne voor de N201

Om te voorkomen dat het verkeer op de N201 nóg verder vastloopt, ontwikkelt de provincie Utrecht een visie voor de toekomst van de weg en het gebied er omheen. Daarbij gebruikt de provincie de ideeën die zij krijgt van bewoners, bedrijven en gemeenten uit de omgeving van de weg. Via een hyperlokale campagne heeft ODIV geholpen met het onder de aandacht brengen van een enquête onder aan- en omwonenden en weggebruikers. De enquête had als doel om
nog meer input te krijgen van deze belanghebbenden. In deze case lees je hoe de campagne gestructureerd werd en wat de resultaten hiervan waren.

De enquête kon ingevuld worden op een landingspagina van de provincie Utrecht met daarop een animatievideo van de N201, gemaakt door (Creative Beards).

ODIV heeft de video gepromoot via Facebook. Hetzelfde campagnebeeld werd ook in de vorm van banners gepromoot via Display. Onderstaand twee van de voorbeelden die gebruikt werden gedurende de campagne.

Doelstelling

  • Het probleem van de weg en de verschillende belangen helder onder de aandacht brengen
  • Reacties stimuleren van aan- en omwonenden en weggebruikers
  • Inzicht krijgen in de wensen en belangen van deze mensen
  • Enquêtes laten invullen via de website van de provincie

Resultaten

  • Ruim 80.000 mensen bereikt
  • Honderden reacties op de Facebook posts
  • Meer dan 10.000 websitebezoeken gerealiseerd
  • Meer dan 5.000 ingevulde enquêtes

Aanpak

Creative Beards had in opdracht van de Provincie Utrecht een animatievideo gemaakt die de toekomstplannen met betrekking tot de N201 moest weergeven. ODIV werd gevraagd mee te denken de boodschap van deze video onder de aandacht te brengen van de belanghebbenden. Hierbij was uiteraard de locatie van cruciaal belang. Middels een hyperlokale campagne via Social en Display werd de boodschap bij de juiste doelgroep gecommuniceerd. Zo werd de animatievideo via Facebook onder de aandacht gebracht bij mensen die wonen rondom of gebruik maken van de N201. Via Display werden banners getoond aan mensen die in de buurt van de N201 waren geweest.

“Wij hadden nog niet eerder een campagne op deze manier opgezet en zo uitgevoerd. Wij hebben daarom ook veel geleerd en de resultaten waren boven verwachting. Veel mensen hebben ook hun mailadres achtergelaten, zodat we hen direct op de hoogte kunnen houden van de voortgang en van de participatiemomenten die nog komen.”

Clara van Foreest - Communicatieadviseur Wegen en Mobiliteit (provincie Utrecht)