Aanpak

Om te achterhalen waar we voor Red een Kind het verschil konden maken hebben we een uitgebreide analyse gedaan. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

    • Google Analytics: Middels een uitgebreide data analyse in Google Analytics brachten we in kaart wat de belangrijkste pagina’s op de website van Red een Kind zijn en waar de drop-off is in de customer journey. Hierbij werd gekeken naar het aantal conversies (bijvoorbeeld donateurs) dat voortvloeide uit een bezoek aan een pagina. Hiernaast keken we naar andere prestatie indicatoren van de pagina’s, zoals: bounce percentage, uitstappercentage en de tijd die de gebruiker op deze pagina verbleef. Deze bevindingen zijn vervolgens afgezet tegen de totaalcijfers van de website: hoeveel pagina’s werden er per bezoeker bekeken en hoeveel procent van het verkeer keert terug na een eerste bezoek?
    • Hotjar: Om te verifiëren wat de cijfers in Google Analytics leken aan te tonen is Hotjar ingezet. Middels Hotjar breng je in kaart waar bezoekers klikken, hoe ver zij op een pagina scrollen en kan je gehele sessies opnemen middels de recordingfunctie. Deze visualisaties helpen bij de doorvertaling van data nog concrete adviezen
    • Google Scholar: Om in kaart te brengen welke beweegredenen een rol spelen in het proces van donateur worden, doken we tevens in de wetenschap. Google Scholar is een online bibliotheek waar oneindig veel wetenschappelijke literatuur beschikbaar wordt gesteld.
    • Consumentenpsychologie: De inzichten van het onderzoek zijn vervolgens, middels kennis van consumentenpsychologie, doorvertaald naar concrete adviezen per pagina.

Wij blijven nog wel even doorwerken aan Red een Kind!

Enthousiast geworden over conversie optimalisatie? Lees dan vooral even onze pagina over Conversie Optimalisatie of neem contact op: we vertellen je er graag alles over!

Leerzame & praktische marketingtraining gevolgd over o.a. Google Grants & Google Display. Was top!
red een kind
Thijs Waardenburg Online Marketeer bij Red een Kind